závislá kočovná závislá kočovná divadelní společnost   divadelní společnost  ANKETA
Co HRALOUS nikdy nezkusil:
0/0%
1/100%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
Můžeš přidat svůj hlas.
Celkem: 1

Ťuk, ťuk, ťuk drak

na motivy JUDr. Kubánka

    Žila byla dvě králoství modré a zlaté. V dřívějších dobách si žila mírumilovně spolu. Král zlatého království měl dceru a král modrého království syna. Ovšem král zlatého království si najal rádce, který rozeštval obě království proti sobě. Nic nepomohlo, že král modrého království si rádce najal také. Postavil se plot, přes který se mohl už dospělý princ na princeznu s vedlejšího království jenom dívat. Ovšem to zlému rádci ze zlatého království nestačilo. Chtěl víc, a tak se dozvídáme, že rádce z modrého království je jeho špeh. Na společné schůzce u plotu modrý rádce prozradí zlému rádci o tom, že král v modrém království vypráví princi každý den v pět hodin o kouzelné moci korunovačních klenot. Zlí rádce dobře ví, že král zlatého království má královské žezlo, a tak se ho pokusí z krále vylákat. To se mu podaří pod záminkou mírového poselství do vedlejšího království. Opět se rádci setkají a schováni poslouchají o kouzelné moci korunovačních klenot. Zjistí, že když se s jablkem a žezlem udělá ťuk, ťuk, ťuk, přiletí drak. Zlý rádce lstí vyláká královské jablko od modrého krále, vytáhne schované žezlo a udělá ťuk, ťuk, ťuk. Přiletí drak a král modrého království je unesen. Vypráví o tom druhému rádci, který se zatím schoval. Příchází princ. Zlý rádce se nebojí a po krátké diskuzi s princem udělá ťuk, ťuk, ale pak se přiblíží druhý rádce a dá princi stoličku. Ten padne a nezvedá se. Zlý Rádce pověří rádce z modrého královstí, ať odklidí prince a hlídá království. Zatím jde do zlatého království získat trůn. Modrý rádce jde nejdříve "zkontrolovat" pokladnici. Princ se zatím vzbudí a opět vleže vyčkává. Modrý rádce přichází a snaží se odnést prince, ten ho přehodí a odvede do hladomorny. V převleku se princ vydává do zlatého království. Zlý rádce zatím požádá princeznu o ruku. Ta ho odmítne, a tak přijde ťuk, ťuk, ťuk a drak princeznu odnese. Král odevzdá korunu a královský hermelín a slouží rádci. Přichází princ v převlečení staré babky a nabízí králi léky. Vnutí novému samokráli oříšek vlasáček. Oříšek opravdu funguje, na hlavě rádce se objeví hustý porost. Ovšem babka má pouze malé zrcátko a jak rádce ustupuje, král udělá stoličku a podrazí rádci nohy. Ten ztrácí korunu a žezlo, klenoty se dostávají do rukou prince (babky), který se odmaskuje. Donutí rádce odevzdat hermelín, korunu a hustý porost. Pak volá draka. Drak se přizná, že už nemá kam zlého rádce odnést, že má plnou slůj, že je sběratel. Princ navrhne výměnu obou rádců za krále a princeznu. Drak souhlasí, vrací se princezna a druhý král. Království se usmíří, králové předají moc a chystá se svatba.

Pohádku jsme hráli:
2006/2007  celou sezónu
18.srpen 2015   Pelhřimov - před KD Máj


Zpět